Share

BYT

BYT

BYT

Cena naší práce odpovídá vždy rozsahu, obsahu a složitosti daného projektu, proto ji kalkulujeme na základě vstupních informací.

Architektonická studie rekonstrukce bytu (6-10 týdnů)

 

 • konzultace s klientem v průběhu návrhu
 • koncepce dispozičních úprav bytu, ověření záměru investora, koncepční vizualizace
 • podklad pro zpracování architektonického návrhu  od 8.000,- Kč

od 8.000,- Kč

 

Architektonický návrh rekonstrukce bytu (10-12 týdnů)

 

 • konzultace s klientem v průběhu návrhu
  • dispoziční řešení, výběr konkrétních stavebních materiálů, stavebních prvků (okna, dveře, topidla atd.) výběr nášlapných vrstev a barevností povrchů, výběr zařizovacích předmětů, výběr a návrh kladení podlahových krytin, koncepční řešení elektroinstalace, rozmístění koncových prvků a svítidel, výběr topidel a dalších prvků TZB
  • podklad pro zpracování prováděcího projektu

 

od 17.000,- Kč

 

Architektonický návrh interiéru bytu (8-10 týdnů)

 

 • konzultace s klientem v průběhu návrhu
  • návrh interiéru, návrh materiálového řešení, vizualizace vybraných pohledů (3 vizualizace)
  • výběr konkrétních typů volně stojícího a vestavného nábytku
  • návrh a zákres atypického nábytku (podklad pro výrobu)
  • návrh a zákres kuchyňské linky, rozmístění spotřebičů
  • návrh a výběr stavebních úprav
  • výběr interiérových doplňků
  • výběr konkrétních typů svítidel a koncových prvků elektroinstalace

 

Od 15.000,- Kč

Cena vašeho návrhu se může lišit v závislosti na specifikaci projektu a bude vždy individuálně stanovena po obdržení veškerých vstupních informací.

Vizualizace od 1.500 Kč

Konzultace, Architektonický dozor, Autorský dozor. 

 • konzultační / kontrolní činnost od 550,- Kč hodina.
 • cena konzultace nad záměrem klienta se v případě pokračování ve spolupráci odečte z dohodnuté ceny studie nebo návrhu.

Pokud rekonstrukci nebude realizovat přímo náš ateliér D’n’A design and architecture, pomůžeme vám s kontrolou stavební firmy formou technického dozoru investora. Náš technický dozor bude kontrolovat celý průběh rekonstrukce, dodržování technologických předpisů a soulad realizace s projektovou dokumentací. Společně s naším autorským dozorem zajistíme dohled nad dodržením

 Naše přítomnost na stavbě je nezbytná pro správné pochopení výkresové dokumentace a zároveň zachování funkčního dispozičního řešení i v případě, že během rekonstrukce se odhalí nějaká původně skrytá skutečnost. Četnost kontrolních dnů na stavbě se odvíjí od náročnosti projektu.

 

Share post: