Share

Reklamace a vrácení zboží

Reklamace a vrácení zboží

Vrácení zboží

V případě, že Vám dodané zboží nevyhovuje nebo se Vám prostě jen nelíbí, můžete jej nepoužité vrátit nebo vyměnit. Jako spotřebitel, máte dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů (nikoliv pracovních) od data převzetí zboží. 

Zboží zašlete zpět na naši kontaktní adresu: D’n’A design and architecture, Vladimír Pátek, Janouchova 660/13,Praha 11, 149 00 s vyplněným formulářem pro odstoupení od kupní smlouvy. Formulář musí obsahovat číslo Vašeho bankovního spojení pro možnost vrácení platby a v případě výměny, jasnou specifikaci požadovaného zboží (název produktu, kód).

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy můžete stáhnout zde: STÁHNOUT FORMULÁŘ

Pravidla pro vrácení nebo výměnu zboží:

  • zboží musí být kompletní, v originálním obalu
  • zboží nesmí jevit známky užívání a nesmí být poškozeno
  • zboží musí být zasláno společně s vyplněným formulářem pro odstoupení od kupní smlouvy
  • zboží neposílejte zpět na dobírku, v tomto případě by nebylo přijato

Peníze za zboží zpravidla vracíme do 14 dní od doručení balíčku k nám do D’n’A design and architecture, a to na číslo účtu uvedené v přiloženém formuláři.  

Upozorňujeme, že jestliže byl nákup proveden na firmu (tento krok potvrzujete již v nákupním košíku), není možné uplatnit práva spotřebitele a nejsme povinni zboží přijmout. Jako kompenzaci za vrácené zboží tedy nevracíme finanční prostředky, ale vystavujeme slevový kód v hodnotě vráceného zboží, který je možné uplatnit v příští objednávce.

 

Reklamace

I když všechno zboží před zabalením balíčku pečlivě kontrolujeme, abychom Vám je doručili v té nejlepší kvalitě, může se stát, že některou vadu při kontrole přehlédneme. Pokud nějakou takovou vadu na zboží najdete, ihned po rozbalení nás prosím kontaktujte na e-mail: obchod@d-n-.cz

Do e-mailu nám prosím popište zjištěnou závadu a přiložte fotografie s poškozením. Co nejdříve Vás budeme informovat o dalším postupu.

Reklamační list můžete stáhnout zde:  STÁHNOUT FORMULÁŘ

Reklamované zboží zasílejte společně s vyplněným reklamačním listem s přesným popisem vady zboží a kontaktem na Vás. Reklamace se vztahuje na vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím. Reklamace se nevztahuje na vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením.

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za kvalitu prodávaného zboží. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím a trvá 24 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, během které probíhalo vyřízení reklamace. 

Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Vyřízení reklamace může být pozastaveno v případě, že prodávající neobdržel potřebné podklady pro její vyřízení (jedná se o části zboží, přesný popis vady…). V tomto případě má prodávající právo vyžádat si doplnění podkladů od kupujícího. Lhůta pro vyřízení reklamace je pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů.